Om oss

Norra Stockholms psykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk vård inom öppen- och heldygnsvård för personer över 18 år, som bor i våra upptagningsområden eller vistas i Stockholms län.

Vårt geografiska områdesansvar omfattar stadsdelarna Bromma, Ekerö, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm samt Östermalm. Dessutom erbjuder vi heldygnsvård för patienter från stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Sammantaget handlar det om cirka en halv miljon invånare.

Vårt uppdrag är fördelat på tre områden: specialistpsykiatrisk vård, utbildningsuppdrag för studerande på utbildningar till de professioner som finns anställda på vår klinik, samt att medverka till och delta i forskning.

Våra mottagningar för öppenvård ligger vid Alviks torg och Alviks strand, S:t Eriksplan och på Serafen. Heldygnsvården bedrivs på S:t Görans sjukhusområde och består av nio avdelningar som har sammanlagt 139 vårdplatser. På den psykiatriska akutmottagningen finns observationsavdelningen avdelning 1, med 14 platser.

I verksamheten ingår länets enda psykiatriska akutmottagning för alla över 18 år som bor eller vistas i Stockholms län. Mobila akutenheten ger telefonrådgivning och gör, efter bedömning, hembesök. 

Verksamheten omfattar också Transkulturellt centrum som är ett kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt tandvård för asylsökande och papperslösa.

Konsultteam

Våra konsultteam ger stöd till andra vårdgivare inom olika specialistområden:

  • BPSD-teamet är ett öppenvårdsteam som arbetar med patienter som har demens med beteendemässiga och psykiska symtom.
  • Konsultteamet för autism är ett multiprofessionellt team specialiserat på autismspektrumtillstånd med beteendeavvikelser.