För vårdgivare och samarbetspartners

Vi samverkar med flera andra vårdgivare, bland annat med kommunernas socialtjänst och vårdcentraler. 

Du som är vårdgivare och vill remittera en patient till oss är välkommen att göra det via journalsystemet TakeCare. 

PSNS Remissportal

Till dig som remittent

Norra Stockholms psykiatri har en gemensam remissingång i TakeCare. Det betyder att alla remisser som ska till någon av klinikens enheter skickas till en och samma adress – PSNS Remissportal. 

Klinikens tre konsultteam BPSD, KAS och VUB inkluderas inte i remissportalen utan adresseras som vanligt i TakeCare.

Vid akuta konsultationer ska remissen märkas med Mobila akutenheten.

För pappersremisser gäller adressen:

Remissportalen
Norra Stockholms psykiatri
Mobila akutenheten
112 81 Stockholm