För vårdgivare och samarbetspartners

Vi samverkar med flera andra vårdgivare, bland annat med kommunernas socialtjänst och vårdcentraler. 

Du som är vårdgivare och vill remittera en patient till oss är välkommen att göra det via journalsystemet TakeCare. 

Till dig som remittent

PSNS remissportal

Norra Stockholms psykiatri har en enda remissingång i TakeCare, oavsett enhet. Det betyder att alla remisser som ska till någon av klinikens enheter skickas till en och samma adress – PSNS Remissportal. 

Klinikens konsultteam BPSD och KAS är inte inkluderade i remissportalen utan adresseras som vanligt i TakeCare.

Vid akuta konsultationer – märk remissen med Mobila akutenheten.

Om du skickar pappersremisser gäller adressen:

Remissportalen
Norra Stockholms psykiatri
Mobila akutenheten
112 81 Stockholm