För närstående

Hos oss kan du få råd och stöd i din roll som närstående.

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Vart vänder jag mig?

Du är välkommen att vända dig till den mottagning eller avdelning där din närstående vårdas och fråga vilket stöd du kan få hos dem. I de flesta fall krävs det att din närstående redan är patient hos oss för att du ska kunna delta i våra stödprogram.

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera din närståendes behandling med dig. Din närstående kan dock lämna sitt samtycke till det och då går det naturligtvis bra. Då är du också välkommen till mottagningen och kan få vara med på möten som gäller din närståendes vård om hen vill det.

Vill din närstående inte att du ska vara delaktig i hens behandling så kan vi tyvärr inte dela information med dig. Dock kan vi ofta ge dig allmänt stöd och du kan också vända dig till någon av de organisationer för närstående som finns.