Konsultteam

Norra Stockholms psykiatri har konsultteam som ger stöd inom olika problemområden.

Vi vänder oss till andra vårdgivare som behöver stöd kring specifik problematik.

BPSD-konsultteam

BPSD-konsultteam är ett öppenvårdsteam som genom konsultverksamhet arbetar med patienter med Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens.

Konsultteamet för autism

Konsultteamet för autism är ett multiprofessionellt team specialiserat inom autism med beteendeavvikelser.