Grund- och vidareutbildning

Norra Stockholms psykiatri är en av flera psykiatriska kliniker inom SLSO:s närsjukvårdsområde psykiatri. Vi erbjuder möjlighet till god utbildning på adekvat nivå, regelbunden handledning samt stimulerande arbetsuppgifter på en spännande och dynamisk arbetsplats.

Klinikens uppdrag är fördelat på tre områden: specialistpsykiatrisk vård, utbildningsuppdrag för studerande på utbildningar till professioner som vi har anställda, samt att medverka till och delta i forskning.

Läs mer om vår klinik