Konsultteamet för patienter med BPSD

Vi arbetar som konsulter med patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Vårt team består av läkare och sjuksköterskor.

Om oss

Syftet med våra tjänster är att förbättra vården för patienterna. Vi vänder oss till dig som arbetar med patientgruppen inom Stockholms län. Vi prioriterar icke-farmakologiska åtgärder i våra bedömningar och ger individuella förslag på åtgärder, i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Våra insatser är avgiftsfria. Vårt upptagningsområde omfattar hela Region Stockholm.

BPSD konsultteam erbjuder

  • Konsultation, information, rådgivning och handledning inom BPSD-problematik.
  • Generella råd och specifika åtgärder för omvårdnad vid BPSD-problematik.

När du anlitar oss får du

  • ett BPSD-perspektiv i ditt arbete
  • konsultation, information (rådgivning) och handledning
  • generella råd och rekommendationer för att personcentrera vården  
  • vara delaktig i hela processen
  • behålla ditt behandlingsansvar
  • läkemedelsrådgivning 

Förutsättningar för att anlita oss

För att bedöma en patient behöver vi en remiss från läkare inom primärvården, särskilt boende eller geriatrisk klinik. Den remitterande läkaren har kvar vårdansvaret för patienten. 

Vi tar emot patienter som är folkbokförda inom Region Stockholm och som har en demensdiagnos med BPSD-problematik (som inte beror på annan känd psykiatrisk diagnos). Vi tar inte emot patienter som har ett akut behov av bedömning eller vård.

Läs mer om hur ett besök går till

Mer om beteendemässiga och psykiska symtom vid demens