Mentorsprojektet

En gång i månaden kan patienter och närstående från Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar och avdelning 5 träffa andra, erfarna patienter och närstående i mentorsprojektet.

Projektet går ut på att patienter och närstående delar med sig av sin erfarenhet och på så sätt kan ge stöd till andra.

Behov av stöd

Patienter, speciellt nyinsjuknade, och deras närstående känner ofta behov av stöd i olika former. Till exempel genom samtal och möjlighet att få ställa olika frågor samt utbyta erfarenheter. Det kan då vara lättare att prata med en mentor som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Obokade samtal

Nyinsjuknade patienter och närstående kan komma på obokade samtal en gång i månaden. Där får de ställa frågor samt diskutera sina erfarenheter och behov. Samtalen med mentorerna, som kan ske enskilt eller i grupp, blir då en ventil som gör att patienter och närstående känner sig mindre ensamma och villrådiga i sin situation.

Mentorerna har fått utbildning med fokus på kunskaper om psykossjukdom, vårdkedjan, närliggande aktörer och det goda samtalet.