Kupong

På Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar vid Norra Stockholms psykiatri pågår projektet KUPoNG – Kvalitetsutveckling med patient och närståendegruppen. Syftet med projektet är att skapa en bättre och säkrare vård.

Projektet leds av en styrgrupp där personal, patienter och närstående ingår. Samrådsgruppen på mottagningen fungerar som remissinstans till projektet.

Skapa en bättre och säkrare vård

Genom att låta patienter och närstående vid mottagningen delge sina synpunkter på vården så hoppas man kunna skapa en bättre och säkrare vård. Patienter och närstående får bland annat svara på frågor kring hur vården fungerat, till exempel vad gäller information, bemötande och delaktighet. Patienter och närstående kan delge sina upplevelser på olika sätt genom att svara på en enkät, anonymt eller med namn, eller i dialog tillsammans med behandlare, mottagningens chef eller oberoende vårdpersonal.