Finska psykiatriska mottagningen – Suomalainen psykiatrian vastaanotto

Välkommen till Finska psykiatriska mottagningen. Mottagningen, som tillhör Norra Stockholms psykiatri, vänder sig till dig som har finsk bakgrund eller anknytning, eller bor inom Stockholms län. / Tervetuloa suomenkieliselle psykiatrian vastaanotolle, joka kuuluu Norra Stockholms Psykiatri. Vastaanotto on tarkoitettu Tukholman läänissä oleville henkilöille, joilla on suomalainen tausta tai yhteys.

Du kan själv anmäla dig till mottagningen, eller få en remiss från en läkare. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till receptionen via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Voit ilmoittautua vastaanotolle itse tai hakea lähetteen lääkäriltä. Voit myös lähettää sähköpostia vastaanotolle 1177 Vårdguidens e-tjänster kautta. Lisätietoa suomeksi.

  • Ålder från 18 år uppåt – Ikä 18 vuodesta ylöspäin
  • Landstingstaxa gäller – Voimassaoleva asiakasmaksu

Vi erbjuder specialistpsykiatrisk vård baserat på de regionala vårdprogrammen.

Tarjoamme erikoispsykiatrian palveluita  alueelliseen hoito-ohjelmaan perustuen.

Under kvällar, nätter och helger kan du besöka Psykiatriska akutmottagningen.

Arkiajan ulkopuolella ota yhteys: Psykiatriska akutmottagningen (psykiatrian akuutti vastaanotto).

Egenanmälan / Oma ilmoittautuminen

Om du vill söka vård hos oss kan du göra en egenanmälan. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid till ett första bedömningssamtal eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare. Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare.

Jos haluat hakea hoitoa meiltä, voit tehdä oman ilmoittautumisen. Oma ilmoittautuminen johtaa siihen, että saat joko ajan ensimmäiseen arviointikeskusteluun tai että me ohjaamme sinut toiselle hoitajalle. Jos olet klinikkamme potilas, toivomme sinun ottavan yhteyttä hoitajaasi.

Du kan göra en egenanmälan varje helgfri vardag dag klockan 9-10 och klockan 13-14 på telefon 08-123 484 00, knappval 2.

Voit tehdä oman ilmoittautumisen joka arkipäivä klo 9-10 ja klo 13-14 numerossa 08-123 484 00, valitse 2.

Resultat patientenkäten / Potilaskyselyn tulokset

Två gånger om året, vecka 11-12 och 37-38, erbjuder vi dig som patient att via patientenkäten lämna synpunkter på hur du upplever din vård på vår mottagning. Tack vare dina synpunkter kan vi utveckla vårdarbetet. Läs vårt resultat för våren 2023 (på svenska). 

Kaksi kertaa vuodessa, viikoilla 11-12 ja 37-38, tarjoamme sinulle potilaana mahdollisuuden antaa palautetta hoitokokemuksestasi vastaanotollamme potilaskyselyn avulla.  Palautteesi ansiosta voimme kehittää hoitotyötä. Lue kevään 2023 tuloksemme.

1177 Vårdguiden / Tietoja Ruotsin terveydenhuollosta

Vårdguiden ger allmän sjukvårdsrådgivning dygnet runt på 1177.se eller telefonnummer 1177. Här finns information om var du kan få vård, samt information om hälsa och sjukdomar. Logga in för att göra vårdärenden och för att läsa din journal.

Vårdguiden antaa yleistä terveysneuvontaa ympäri vuorokauden osoitteessa 1177.se tai numerossa 1177. Täältä löytyy tietoa siitä, mistä voit saada hoitoa, sekä tietoa terveydestä ja sairauksista. Kirjaudu sisään hoitoon liittyvissä asioissa ja lukeaksesi potilaskertomuksesi.

Vid akut nödsituation / Hätätilanteessa

Ring 112.

Soita hätänumeroon 112

Kontakt - Yhteystiedot

Öppettider / Aukioloajat

Måndag-fredag: 8-16.30

Joka arkiperjantai: 8-16.30

Telefontid / Puhelinaika

Varje helgfri fredag: 9-10

Joka arkiperjantai: 9-10

Telefonnummer / Puhelinnumero
08-123 486 20

Adress / Osoite
Gustavslundsvägen 26, 3 tr
167 51 Bromma

Enhetschef / Yksikönjohtaja
Lena Strandberg 

Finska psykiatriska mottagningen på 1177 Vårdguiden