Heldygnsvård

Heldygnsvård innebär att du som patient är inlagd på en avdelning för vård och behandling.

Inom heldygnsvården får du vård på en avdelning under en begränsad tid, från en dag till några veckor. Efter att du skrivits ut från avdelningen kan du få fortsatt hjälp och stöd vid någon av våra öppenvårdsmottagningar. Målet är att hjälpa dig att tillfriskna så att du kan avsluta din behandling hos oss. 

Som patient är det frivilligt att vårdas inom heldygnsvården. I de fall vården inte är frivillig men bedöms av läkare som nödvändig, sker den enligt  Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Vi finns för dig som bor inom följande stadsdelar

  • Bromma
  • Ekerö
  • Hässelby-Vällingby
  • Kungsholmen
  • Norrmalm
  • Östermalm
  • Rinkeby-Kista
  • Spånga-Tensta