Mobil akutenhet

Vår jourmottagning Mobila akutenheten har öppet alla dagar klockan 8.00-22.00. Du kan ringa oss för rådgivning och generell information om klinikens insatser och behandlingar. Under kontorstid kan vi tidsboka akuta patientbesök på vår mottagning. Efter bedömning gör vi även hembesök.

Du är alltid välkommen att ringa oss för information, råd och stöd – även om du inte haft kontakt med psykiatrin tidigare. Vi bidrar även gärna med information, råd och stöd till dig som är närstående.

Kontakt

Du som är över 18 år är välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-123 484 00, knappval 1, varje dag, klockan 8.00-22.00.

Hitta till Mobila akutenheten

För dig som söker vård

För dig som söker vård kan telefonsamtalet resultera i att vi bokar in dig för ett besök på vår mottagning. Där får du träffa en läkare eller en specialistsjuksköterska som bedömer vilken vård du behöver. Ibland kan det räcka med detta besök. Men om du har fortsatt behov av vård eller stöd kan vi hjälpa dig med information, eller hänvisa dig vidare till exempelvis en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller heldygnsvård på en avdelning. Vi kan också hjälpa dig att få kontakt med exempelvis en vårdcentral eller beroendevården. 

Om du behöver fortsatt vård kan det ske på följande sätt, beroende på ditt tillstånd:

  • du får en remiss eller hänvisning för vidare behandling på en öppenvårdsmottagning
  • du blir inskriven för vård på en heldygnsvårdsavdelning inom psykiatrin
  • du får vård inom andra områden, till exempel på en vårdcentral eller inom beroendevården.

Om vi bedömer att ditt tillstånd är akut så har vi möjlighet att se till att du får träffa en läkare eller specialistsjuksköterska i ditt hem.

Är du frivalspatient eller bor utanför upptagningsområdet?

Om du bor utanför områden där vår klinik har det geografiska områdesansvaret, eller om du är frivalspatient kan vi ge stöd över telefonen, men vi har inte möjlighet att göra hembesök.

Egenanmälan

Om du vill söka vård på vår klinik kan du göra en egenanmälan. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid till ett första bedömningssamtal, eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare.

Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du kontaktar din behandlare.

Du kan göra en egenanmälan till Mobila akuteneheten varje helgfri vardag klockan 9-10 och klockan 13-14.

Telefonnummer 08-123 484 00, knappval 2.

Du kan även göra egenanmälan till Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar, Serafen, måndag till fredag kl 08.00-16.30

Telefonnummer: 08-123 485 65.

Vi erbjuder vård för dig som bor inom följande stadsdelar

  • Bromma
  • Ekerö
  • Hässelby-Vällingby
  • Kungsholmen
  • Norrmalm
  • Östermalm

1177 Vårdguiden

Via Vårdguiden 1177 kan du få rådgivning dygnet runt på 1177.se eller telefonnummer 1177. Här finns information om var du kan få vård, samt information om hälsa och sjukdomar.

Logga in för att göra vårdärenden och för att läsa din journal.

Mer information om psykiatri

Psykiatri är sjukvård som är specialiserad på psykiska sjukdomar. Ofta kan du få hjälp och vård hos din husläkare eller på din vårdcentral. Om du inte har sökt hjälp tidigare kan du börja med att kontakta din vårdcentral. Du kan också kontakta 1177.se eller använda applikationen Alltid öppet.

Här kan du läsa mer om psykiatri.