Vanliga frågor och svar

Hur snabbt får man hjälp av er?

Vi brukar oftast ta kontakt inom en vecka för att komma överens om tid för kartläggning.

Hur länge har man kontakt med er?

Vi börjar alltid med att göra en tidplan för samarbetet. Sedan ser det olika ut hur länge kontakten pågår beroende på ärendet, men vanligtvis träffas vi vid 5-10 tillfällen. Vi tar inte över något behandlingsansvar utan det ligger kvar hos den aktuella vårdenheten.

Vad har ni för kompetenser i teamet?

Vi har psykiatriker, psykolog och specialpedagog som arbetar i ärendena. Dessutom jobbar en medicinsk sekreterare och enhetschef i teamet. Vi räknar med att kunna utöka teamet i och med att vi blir mer efterfrågade.

Finns det fler som erbjuder liknande tjänster?

Nej, det finns inget liknande team i Sverige, så vi är faktiskt unika.

Hur utvärderas ert arbete?

Under ärendets gång och efter varje uppdrag får de som fått stöd av oss fylla i en utvärdering så att vi får feedback på vad man tycker man fått hjälp med och vad vi kanske kan göra bättre.

Varför träffar ni inte patienten?

Patienten har ofta tillräckligt många kontakter, det är bättre att de som finns samarbetar. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och tillföra ett autismspektrumperspektiv i psykiatrins arbete. Vi tror även att det här kan bidra till en mer jämlik vård i länet.

Tar ni betalt för era insatser?

Nej det kostar ingenting. Dessutom får enheten betalt då insatsen registreras som ”vårdhändelse utan patient”.

Varifrån har ni hämtat idén?

Idén kom från VUB-teamet, ett konsultteam specialiserat på utvecklingsstörning och svåra beteendeavvikelser. Man såg att behovet av ett liknande team fanns för personer med autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning. KAS-teamet har funnits sedan 2012.

Tillbaka till KAS-teamet