KAS-teamet

Konsultteamet för autism, KAS-teamet, är ett multiprofessionellt team som är specialiserat inom autismspektrumtillstånd med beteendeavvikelser. Syftet med våra tjänster är att långsiktigt förbättra vården för patienterna. Vi vänder oss till dig som arbetar med patientgruppen inom Stockholms län.

När du anlitar oss får du

 • Ett autismspektrumperspektiv i ditt arbete
 • Konsultation, utbildning och/eller handledning
 • Planerade insatser anpassade till ditt arbetssätt och din arbetsplats
 • Vara delaktig i hela processen
 • Behålla ditt behandlingsansvar

Första kontakten

Du som är psykiatriker kan remittera till KAS via TakeCare. Vi tar emot remisser från psykiatriska kliniker, både från öppen- och heldygnsvården, inom SLL inklusive privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Samtycke från
patienten krävs och ska dokumenteras. Ibland kan konsultation ske utan remiss.

Om patienten

 • Personer från 18 år, i vissa fall 16 år
 • Folkbokförd i Stockholms län
 • Med diagnostiserat autismspektrumtillstånd
 • Med problemskapande beteende
 • Ej diagnos utvecklingsstörning
 • Med eller utan psykiatrisk samsjuklighet


Så här går det till

Kartläggning 

På din arbetsplats kartlägger vi tillsammans med dig och dina medarbetare vilka problemområden som finns och vad ni har för behov. Vi samlar information för att kunna skräddarsy våra insatser till just er specifika situation. 

Konsultplan 

Konsultplanen presenteras för dig och dina medarbetare. Tillsammans
tar vi beslut kring vilka insatser som vi kan göra. Här gör vi även en
tidplan. Vi är flexibla och anpassar oss till er verksamhet.

Genomförande

Vi gör insatser utifrån överenskommen konsultplan. Vi utvärderar fortlöpande vårt arbete.

Uppföljning och avslut

Varje insats följs upp och utvärderas innan avslut.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på telefon 08-123 487 74. Vi kommer gärna ut till din enhet och berättar om vårt arbete.