Om oss

Norra Stockholms psykiatri erbjuder psykiatrisk specialistvård inom öppen- och heldygnsvård för personer över 18 år, som bor i våra upptagningsområden eller vistas i Stockholms län.

Vårt geografiska upptagningsområde omfattar stadsdelarna Bromma, Ekerö, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm samt Östermalm. Dessutom erbjuder vi heldygnsvård för patienter från stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Sammantaget handlar det om cirka en halv miljon invånare. Med det fria vårdvalet kan även patienter från andra delar av Sverige söka vård hos oss.

Vårt uppdrag är fördelat på tre områden: specialitpsykiatrisk vård, utbildning av vårdpersonal och att bedriva forskning.

Våra mottagningar för öppenvård ligger vid Alviks torg och Alviks strand, S:t Eriksplan och på Serafen. Heldygnsvården bedrivs på S:t Görans sjukhusområde och består av nio avdelningar med sammanlagt 139 vårdplatser. I tillägg har den psykiatriska akutmottagningen (före detta Länsakuten) en observationsavdelning med 14 platser.

I verksamheten ingår länets enda psykiatriska akutmottagning för alla över 18 års ålder som bor eller vistas i Stockholms län. Mobila akutenheten ger telefonrådgivning och gör, efter bedömning, hembesök. Inom sektionen finns även specialistsjuksköterskorna som bemannar den psykiatriska ambulansen, PAM, i samarbete med AISAB.

Verksamheten omfattar också Transkulturellt centrum som är ett kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt tandvård för asylsökande och papperslösa.

Konsultteam

Våra konsultteam ger stöd till andra vårdgivare inom olika specialistområden:

  • BPSD-teamet är ett öppenvårdsteam som arbetar med patienter som har demens med beteendemässiga och psykiska symtom.
  • Konsultteamet för autism är ett multiprofessionellt team specialiserat på autismspektrumtillstånd med beteendeavvikelser.