Om oss

Norra Stockholms psykiatri ingår i verksamhetsområde psykiatri, inom Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm.

Vårt geografiska upptagningsområde omfattar Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Bromma, Norrmalm, city, Kungsholmen, Östermalm samt Ekerö – sammantaget drygt en halv miljon invånare. Med det fria vårdvalet kan även patienter från andra delar av Sverige söka vård hos oss.

Vårt uppdrag är fördelat på tre områden: psykiatrisk sjukvård, utbildning av vårdpersonal och att bedriva forskning.

Våra mottagningar för öppenvård ligger vid Alviks torg och Alviks strand, S:t Eriksplan och på Serafen. Heldygnsvården bedrivs på S:t Görans sjukhusområde och består av nio avdelningar med sammanlagt 139 vårdplatser. I tillägg har den psykiatriska akutmottagningen (före detta Länsakuten) en observationsavdelning med 14 platser.

I verksamheten ingår länets enda psykiatriska akutmottagning för alla över 18 års ålder som bor eller vistas i Stockholms län. Mobila akutenheten ger telefonrådgivning och gör, efter bedömning, hembesök. Inom sektionen finns även specialistsjuksköterskorna som bemannar den psykiatriska ambulansen, PAM, i samarbete med AISAB.

Verksamheten omfattar också Transkulturellt centrum som är ett kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt tandvård för asylsökande och papperslösa.

Konsultteam

Våra konsultteam ger stöd till andra vårdgivare inom olika specialistområden:

  • BPSD-teamet är ett öppenvårdsteam som arbetar med patienter som har demens med beteendemässiga och psykiska symtom.
  • Konsultteamet för autism är ett multiprofessionellt team specialiserat på autismspektrumtillstånd med beteendeavvikelser.