Om oss

Norra Stockholms psykiatri ingår som en av fem vuxenpsykiatriska verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm.

Vårt geografiska upptagningsområde sträcker sig från Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby till Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen. Det omfattar omkring en halv miljon invånare. Med det fria vårdvalet kan även patienter från andra delar av Sverige söka vård inom vår klinik.

Vårt uppdrag är fördelat på tre områden: psykiatrisk sjukvård, utbildning av vårdpersonal och att bedriva forskning.

Våra mottagningar för öppenvård ligger vid Alviks torg och Alviks strand, S:t Eriksplan och på Serafen. Heldygnsvården bedrivs på S:t Görans sjukhusområde och består av nio avdelningar med sammanlagt 139 vårdplatser. Den psykiatriska akutmottagningens (Länsakuten) observationsavdelning, avdelning 1, har 14 platser.

I verksamheten ingår länets enda psykiatriska akutmottagning för alla över 18 års ålder som bor eller vistas i Stockholms län. Mobila akutenheten ger telefonrådgivning och gör, efter bedömning, hembesök. Inom sektionen finns även specialistsjuksköterskorna som bemannar den psykiatriska ambulansen (PAM) i samarbete med AISAB.

Verksamheten omfattar också Transkulturellt centrum som är ett kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt tandvård för asylsökande och papperslösa.

Konsultteam

Våra konsultteam ger stöd till andra vårdgivare inom olika specialistområden:

  • BPSD-teamet är ett öppenvårdsteam som arbetar med patienter som har demens med beteendemässiga och psykiska symtom.
  • Kompetenscentrum för äldrepsykiatri ger råd och stöd till andra kliniker.
  • Konsultteamet för autism är ett multiprofessionellt team specialiserat på autismspektrumtillstånd med beteendeavvikelser.