BPSD – Konsultteamet för patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens

Vi är ett multiprofessionellt team, bestående av läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut, som genom konsultverksamhet arbetar med patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD. 

Syftet med våra tjänster är att förbättra vården för patienterna. Vi vänder oss till dig som arbetar med patientgruppen inom Stockholms län.

När du anlitar oss får du

  • ett BPSD-perspektiv i ditt arbete
  • konsultation, information (rådgivning) och handledning
  • generella råd och rekommendationer för att personcentrera vården  
  • vara delaktig i hela processen
  • behålla ditt behandlingsansvar
  • läkemedelsrådgivning 

Så här arbetar vi

Här kan du läsa mer om förutsättningarna för att anlita oss och hur ett besök går till.