Första kontakten

Du som är psykiatriker kan remittera till KAS via TakeCare. Vi tar emot remisser från psykiatriska kliniker, både från öppen- och heldygnsvården, inom SLL samt privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Samtycke från patienten krävs och ska dokumenteras. Ibland kan konsultation ske utan remiss.

Om patienten

  • Personer från 18, i vissa fall 16 år
  • Folkbokförd i Stockholms län
  • Med diagnosticerat autismspektrumtillstånd
  • Med problemskapande beteende
  • Ej diagnos mental retardation/utvecklingsstörning
  • Med eller utan psykiatrisk samsjuklighet

Tillbaka till KAS-teamet