Genomförande

Vi gör insatser utifrån överenskommen konsultplan och arbetet utvärderas fortlöpande. 

Vi jobbar genomgående med att lyfta fram autismspektrumperspektivet.

Tillbaka till KAS-teamet