Uppföljning och avslut

Varje insats följs upp och utvärderas innan avslut.

Vad tycker andra?

Klicka här och läs citat från tidigare utvärderingar.

Tillbaka till KAS-teamet