Resultat patientenkät 2021

Två gånger om året, vecka 11-12 och 37-38, erbjuder vi dig som patient att via patientenkäten lämna synpunkter på hur du upplever vården på din mottagning.

Under höstens mätperiod fick vår klinik in totalt 866 svar. Tack vare dina synpunkter kan vi fortsätta att utveckla vårdarbetet.

Här kan du se resultatet för klinikens mottagningar.