Patienterna känner förtroende för sin behandlare

Tack till dig som svarade på höstens patientenkät om vården vid din specialistpsykiatriska mottagning! Dina synpunkter gör att vi kan fortsätta utveckla vårdinsatserna.

Höstens patientenkät besvarades av 892 patienter – en ökning med 17 % från i våras då 756 patienter svarade. En del av ökningen kan bero på att öppenvårdsmottagningarna blivit bättre på att informera om enkäten.

Det är också glädjande att resultatet pekar på att många patienter verkar våga prata om sitt mående.

Två gånger om året, vår och höst, erbjuder vi dig som är patient att besvara en enkät om hur du upplever vården på din mottagning. Med hjälp av dina och övriga patienters synpunkter kan vi fortsätta utveckla den specialistpsykiatriska vården.

Resultaten finns publicerade på per mottagning, se våra öppenvårdsmottagningar.

Foto: Yanan Li.