Värt att veta om psykiatrin

Vad är bra och hjälpsamt att veta om specialistpsykiatrin, som patient eller närstående? Det är temat för föreläsningsserien Värt att veta om psykiatrin. Klinikens brukarinflytandesamordnare, BISAM, har utvecklat innehåll och upplägg baserat på kommentarer och önskemål från patienter. Alla klinikens patienter är välkomna, gärna med närstående.

– Föreläsningarna bygger på information som är bra att ha som patient – till exempel vilken hjälp som finns, vilka förväntningar man som patient kan ha på vården, och vad forskningen säger om återhämtning, berättar Inka Rodriguez, BISAM.

–  Vi vill erbjuda den kunskap, information och vägledning vi själva saknade när vi var patienter inom psykiatrin, säger Marie-Louise Metzger, BISAM.

– Hösten upplägg är justerat efter synpunkter från vårens pilotföreläsningar, säger Inka. Det innebär bland annat att vi nu håller föreläsningarna på eftermiddagen.

Anmälan och mer information

Föreläsningarna är kostnadsfria, men vi vill gärna att du som är intresserad föranmäler dig via din behandlare, eller via sms eller telefonsamtal till Inka 072-242 20 39 eller Marie-Louise 072-247 25 74.

Värt att veta om psykiatrin – föreläsningar för patienter och närstående

Onsdagen den 25 oktober: Hur kan psykiatrin hjälpa mig?

Klockan 16.00-17.30 Atlasmuren 3, entréplanet. I byggnaden, som ligger vid S:t Eriksplan, finns även klinikens citymottagningar.

Onsdagen den 8 november: Vad är återhämtning?

Klockan 16.00-17.30 Atlasmuren 3, entréplanet. I byggnaden, som ligger vid S:t Eriksplan, finns även klinikens citymottagningar.

Onsdagen den 22 november: Hur kan andra samhällsinstanser hjälpa mig?

Klockan 16.00-17.30 Atlasmuren 3, entréplanet. I byggnaden, som ligger vid S:t Eriksplan, finns även klinikens citymottagningar.

 

Foto: Yanan Li