Mottagningar i Alvik, vid Alviks strand och S:t Eriksplan byter namn den 31 januari 2024

För att du som patient ska känna dig välkommen till alla våra öppenvårdsmottagningar i Alvik, vid Alviks strand och S:t Eriksplan byter de namn den 31 januari 2024. I övrigt påverkar inte förändringen dig som patient.

Klinikens mottagningar kommer att heta Specialistpsykiatrisk mottagning följt av en siffra och därefter namnet på den geografiska placeringen.

Ett exempel på hur det kommer se ut är Mottagning för affektiva sjukdomar I, S:t Eriksplan som kommer heta Specialistpsykiatrisk mottagning 1, S:t Eriksplan.

Mottagning för neuropsykiatri, S:t Eriksplan delas

Samtidigt med namnbytet så delas Mottagning för neuropsykiatri, S:t Eriksplan i två mottagningar vilket gör våra mottagningar ungefär jämnstora. Du behåller din vårdkontakt på samma adress som tidigare.

Mottagningarna kommer heta

Specialistpsykiatrisk mottagning 3, S:t Eriksplan – enhetschef Ann Grimlund.

Specialistpsykiatrisk mottagning 4, S:t Eriksplan – enhetschef Johanna Evengård