Verksamhetsberättelse 2021

Varje dag, året om, gör vi tillsammans en rad olika insatser för att kunna erbjuda patienterna en god och jämlik specialistpsykiatrisk vård. Läs mer om en del av allt som hände under 2021.

Läs verksamhetsberättelsen för 2021