rTMS-behandling

rTMS lindrar depressiva symtom hos varannan patient

För var fjärde patient som fått behandling med rTMS på grund av depression minskade symtomen med hälften eller mer. Dessutom kunde nästan alla patienter slutföra behandlingen utan hindrande biverkningar. Det visar en färsk sammanställning av data från det nationella kvalitetsregistret för ECT som presenterades den 11 maj 2022 vid årsmötet för Svenskt Nätverk för Hjärnstimulering.

Sammanställningen omfattar 288 behandlingsserier skattade med MADRS-S före och efter genomförd behandling. Den visar att för var fjärde patient minskade symtomen med minst 50 %. För 26 % av de behandlade patienterna minskade symtomen med 25-49 %, medan knappt hälften av patienterna, 49 %, fick en symtomminskning som var lägre än 25 %.

För mer information om sammanställningen av registerdata från kvalitetsregistret för ECT, kontakta Johan Lundberg, sektionschef Norra Stockholms psykiatri, adjungerad professor Karolinska institutet.

Läs mer på Kvalitetsregister för ECT

 

Fakta behandling med rTMS

Behandling med rTMS innebär att patienten får behandling fem dagar i veckan under fyra till sex veckor. Varje behandlingstillfälle pågår i cirka fem till tio minuter och innebär att patienten får korta pulser från ett magnetfält placerat över främre delen av hjärnan. Biverkningar är ovanliga men en snabbt övergående huvudvärk kan förekomma.