Munskydd på våra öppenvårdsmottagningar

För att förhindra spridning av covid-19 rekommenderas patienter och medföljare i öppenvård och sjukhusanslutna mottagningar att använda munskydd.

Om du har ett eget munskydd ska du använda det vid ditt besök på Norra Stockholms psykiatri. Om du inte har munskydd får du det av oss i samband med ditt besök.

På 1177.se finns en film som visar hur du använder munskydd