Hälsoplanen lyfter fram patientens friska sidor

Hälsoplanen gör det lättare för patienter att se sina friska sidor och att skapa goda vardagsrutiner. Verktyget, som utvecklats på Norra Stockholms psykiatri, har använts i ungefär ett år och uppskattas av både patienter och personal. Vid Patientsäkerhetsdagen den 13 februari i år berättade de som utvecklat Hälsoplanen hur de använder den.

Hälsoplanen har utvecklats av Marcus Ekroth, arbetsterapeut, Liisa Lehmussaari, enhetschef, Pantea Kayerpoud, skötare och Catarina Goldman Flodin, sjuksköterska, alla på Norra Stockholms psykiatri.

– Vi har haft krisplanen länge, säger Marcus Ekroth. Det är ett viktigt dokument för exempelvis kontaktuppgifter när patienten skrivits ut.

– Men det är också viktigt med goda vardagsrutiner och att lyfta fram det friska hos patienten. Det var så vi tänkte när vi utvecklade Hälsoplanen, förklarar Marcus. Tillsammans med patienten är Hälsoplanen ett stöd i att utforska och dokumentera det friska.

– Hälsoplanen består av två delar, berättar Marcus. I Min hälsoplan ringar vi in hur patienten känner sig när han eller hon mår bra. Vi talar om intressen och värderingar. I Min dagliga hälsoplan kartlägger vi vad patienten behöver göra för att må så bra som möjligt i vardagen.

”Det är ett bra sätt att tänka på sina rutiner och värderingar och hur man kan hjälpa sig själv i vardagen.”

Det svarade en av patienterna i enkäten om Hälsoplanen.

– För att ta reda på vad patienterna tyckte om Hälsoplanen bad vi dem att fylla i en enkät under hösten, berättar Liisa Lehmussaari. 30 patienter svarade, och av dem ansåg 93 % att Hälsoplanen kan vara ett användbart verktyg inom psykiatrin. Knappt tre fjärdedelar upplevde att Hälsoplanen varit till nytta för dem själva. 80 % svarade att frågorna fick dem att uppmärksamma meningsfulla aktiviteter. En lika stor andel ansåg att Hälsoplanen hjälpt dem att uppmärksamma hälsosamma vanor.

Fakta Hälsoplanen

Hälsoplanen består av ett antal frågor och är inspirerad av WRAP Wellness Recovery Action Plan.

Ladda ner Hälsoplanen.

Ladda ner postern som visades vid Patientsäkerhetsdagen.

Publicerad 2020-02-28