Studier eller arbete möjligt – oavsett psykiatrisk diagnos

Med arbetsinriktad rehabilitering kan alla, oavsett psykiatrisk diagnos, studera eller jobba. Det är kärnan i ett unikt treårigt projekt där psykosmottagningarna på Norra Stockholms psykiatri är engagerade. Målet är att hjälpa patienter som vill arbeta eller studera genom att integrera rehabilitering, omvårdnad och behandling i teamet som stöttar.

Projektet, som fokuserar på arbetsinriktad rehabilitering enligt IPS, Individual Placement and Support, ger stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning som vill arbeta eller studera.

– Det är ett spännande projekt som bygger på patientens egen vilja och drivkraft, säger Katarina Kouthoofd, sektionschef Norra Stockholms psykiatri.

– På våra mottagningar möter vi patienter med ett team av specialister som på ett integrerat sätt bidrar med stöd, berättar Katarina. I teamet ingår även personer från andra delar av samhället, exempelvis arbetsspecialister från Stockholms Stad.

– Patienterna kommer dessutom igång snabbare än tidigare, innan vi hade arbetsplatsspecialisterna på mottagningen. Då fick vi remittera patienter till Alfa där det kunde vara kötid och mer begränsade möjligheter till insatser, säger Katarina.

Läs mer om det pågående projektet i ett reportage från tidningen Vision.

Läs mer om kommunens stöd med IPS-metoden.