Hur behandlar man en depression?

Hur kan det ha blivit så många som äter antidepressiva läkemedel i Sverige? Det är frågan som ställs i Landet lyckopiller, SVTs programserie om antidepressiva läkemedel. Mikael Tiger, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri, är en av de medicinska experter som intervjuas i programmet. Mikael har även hjälpt till att granska programserien ur ett medicinskt perspektiv.

– Varje år drabbas cirka 5–7 % av befolkningen av en depression, berättar Mikael Tiger. Till det kommer att många av de som blivit hjälpta av sin medicin mot depression fortsätter att ta den, även när de har blivit återställda, för att minska risken för nya depressioner. Dessutom används antidepressiva läkemedel mot en rad andra tillstånd än depression, som till exempel tvångssyndrom, social ångest, paniksyndrom och nervsmärta.

När bör man söka hjälp?
– När man har en ihållande nedstämdhet eller minskad förmåga att känna intresse eller glädje som gör att man fungerar sämre i vardagen bör man söka hjälp, säger Mikael. De flesta med depression kan vända sig direkt till sin vårdcentral för att få behandling, men om man har en svår depression eller självmordstankar kan man behöva behandling inom psykiatrin.

– I programmet intervjuas personer som valt att ta antidepressiv medicin, berättar Mikael. För det är ju patienten själv, i samråd med sin läkare, som avgör om han eller hon ska ta antidepressiv medicin eller inte.

– Precis som för andra mediciner bör fördelarna med att ta antidepressiv medicin överväga nackdelarna, förklarar Mikael. Det är också viktigt att vara medveten om att det kan ta någon månad innan det går att utvärdera effekten. Om ett preparat inte får effekt finns det många andra att pröva. Ofta brukar man börja med ett SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor), då det ofta ger relativt lindriga biverkningar, även om en del patienter kan känna sig sämre i början av behandlingen. Om SSRI inte hjälper brukar man lägga till en annan medicin, eller växla över till någon som är mer effektiv mot depression. Detta medför dock större risk för biverkningar.    

Flera möjliga behandlingar
– Men vi behöver komma ihåg att medicinering bara är ett av flera möjliga sätt att behandla depression, säger Mikael. Vid mild till måttlig depression ger kognitiv beteendeterapi lika bra effekt som läkemedel. Vid svår depression kan man överväga elbehandling, ECT. Inom Norra Stockholms psykiatri erbjuder vi transkraniell magnetstimulering till patienter som inte får tillräcklig effekt av antidepressiva läkemedel men inte är tillräckligt deprimerade för att vara aktuella för ECT. Även fysisk aktivitet har en positiv effekt för den som är deprimerad.

– Det är viktigt att vara medveten om att det är vanligt att deprimerade patienter upplever att de aldrig kommer att bli bra igen. Men en del av vårt jobb inom sjukvården är att förmedla hopp med målet att patienten ska bli återställd, avslutar Mikael.

Se SVTs program Landet lyckopiller

 

Publicerad 2019-11-28