Polisen gör vissa patienttransporter

Vår klinik sköter de flesta patienttransporterna mellan olika sjukvårdsinrättningar, men när det bedöms att patienten kan vara en fara för sig själv eller andra kan vi begära handräckning av polisen eller kriminalvårdens transporttjänst, NTE (Nationella Transport Enheten). Torsdagen den 30 januari gjorde SVT ett inslag om samarbetet mellan psykiatrin och polisen, där verksamhetschefen Andreas Carlborg intervjuas.

Under 2019 hade Psykiatriska akutmottagningen ungefär 21 500 patientbesök. Av dem kom cirka 3 500 patienter med polistransport. Det finns i huvudsak tre skäl till att patienter transporteras med polis:

  • att legitimerad läkare i allmän tjänst begär handräckning med biträde av polis
  • att polisen själv beslutar att transportera en patient frivillig till sjukvård
  • att behörigt polisbefäl med stöd av LPT §47 beslutar om transport under tvång till sjukvård för läkarbedömning.

Anledningarna till polistransporterna för förra årets 3 500 patienter fördelade sig ganska jämt mellan orsakerna ovan. I ungefär en tredjedel av fallen hade en läkare begärt handräckning, i en tredjedel av fallen kom patienten in frivilligt med polisen och för en tredjedel hade polisen fattat beslut om transport under tvång.

Se SVTs intervju med Andreas Carlborg.

Publicerad 2020-02-03