Självvald inläggning stärker patienten

Självvald inläggning ger patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende trygghet och kontinuitet. Det främjar vårdrelationen, flyttar fokus till patientens hälsa och stärker patienten. Det är sjuksköterskornas erfarenhet av självvald inläggning, vilket presenteras i en ny studie.

Under hösten 2015 och början av 2016 infördes självvald inläggning på Norra Stockholms psykiatri som ett utvecklings- och forskningsprojekt. Särskilt anpassade sängplatser utvecklades på två avdelningar för patienter med en emotionell instabilitet. Tillsammans med öppenvårdsmottagningarna i Alvik och på S:t Eriksplan fördjupades samarbetet.

Fakta självvald inläggning

Självvald inläggning är en relativt ny vårdform inom psykiatrisk vård vid emotionell instabilitet och självskadebeteende. Den bygger på att patienten själv ska ta initiativ till kontakt vid stress eller hotande kris. Med självvald inläggning kan patienten få en paus, krishantering och tillgång till psykiatrisk omvårdnad i en lugn miljö.

I ett individuellt kontrakt definierar patienten vårdinnehållet vid självvald inläggning, tillsammans med personal från öppen- och heldygnsvården. Kontraktet innebär inläggning under ett till tre dygn, vid upp till tre tillfällen per månad.  

Forskningsprojektet självvald inläggning

Forskningsprojektet ”Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende” är ett samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri, Röda Korsets Högskola och Centrum för psykiatriforskning.

 

Publicerad 2019-11-20