Ny studie visar hur ketamin kan hjälpa mot svår depression

Att behandla en djup depression kan vara en lång och omständlig process som innebär mycket lidande för patienten. Men det kan finnas snabbare och mer effektiv hjälp. Det visar en ny studie av narkosmedlet ketamin på behandlingar som har utförts vid Norra Stockholms psykiatri.

Narkosmedlet ketamin har i låga doser visat sig ge snabb effekt mot svårbehandlad depression. Nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet att de har identifierat en viktig måltavla för läkemedlet – en specifik mottagare för serotonin i hjärnan.

Studien har utförts på behandlingar inom Norra Stockholms psykiatri av läkare, varav några dessutom är knutna till forskning vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Depression är den vanligaste psykiatriska diagnosen i Sverige och drabbar var tionde man och var femte kvinna någon gång i livet. Men mellan 15 och 30 procent drabbas av svårbehandlad depression, att de inte blir hjälpta efter de två första behandlingsförsöken.

Det har visat sig i studier att narkosläkemedlet ketamin i låga doser kan ge snabb effekt för vissa drabbade, men det är inte känt i detalj hur läkemedlet verkar. En nässpray med ketamin har nyligen godkänts i USA och EU för patienter med svårbehandlad depression.

Läs mer om studien här.

Publicerad 2020-06-02