Konsultteamet för autism

Konsultteamet för autism är ett multiprofessionellt team specialiserat inom autism med beteendeavvikelser. Syftet med våra tjänster är att långsiktigt förbättra vården för patienterna. Vi vänder oss till dig som arbetar med patientgruppen i Stockholms län.

När du anlitar oss får du

  • Ett autismperspektiv i ditt arbete
  • Konsultation, utbildning och/eller handledning
  • Planerade insatser anpassade till ditt arbetssätt och din arbetsplats
  • Vara delaktig i hela processen
  • Behålla ditt behandlingsansvar

Så här arbetar vi

Läs mer om hur det går till när du kontaktar oss >>

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna >>