Konsultteamet för autism

Konsultteamet för autism, KAS-teamet, är ett multiprofessionellt team specialiserat inom autism med beteendeavvikelser. Syftet med våra tjänster är att långsiktigt förbättra vården för patienterna. Vi vänder oss till dig som arbetar med patientgruppen i Stockholms län.

När du anlitar oss får du

  • Ett autismperspektiv i ditt arbete
  • Konsultation, utbildning och/eller handledning
  • Planerade insatser anpassade till ditt arbetssätt och din arbetsplats
  • Vara delaktig i hela processen
  • Behålla ditt behandlingsansvar

Här kan du läsa mer om KAS-teamet

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna >>