Är det svårt att sluta med antidepressiv medicin?

Finns det besvär kopplade till att sluta med antidepressiv medicin? Det var ämnet som diskuterades den 17 september i TV4 Nyhetsmorgon. Från Norra Stockholms psykiatri deltog Mikael Tiger, överläkare och depressionsforskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet.

Depression är den vanligaste psykiatriska diagnosen i Sverige och drabbar var tionde man och var femte kvinna någon gång under livet. Att behandla en depression kan vara en lång och omständlig process eftersom medicineringen måste anpassas individuellt. När depressionen är över kan vissa patienter få besvär i samband med att de slutar ta medicinen. Det var patienternas utsättningsbesvär som diskuterades i tv-inslaget.

Mikael Tiger är involverad i en mängd olika forskningsstudier inom behandling av depression. Ett exempel är studier på hur etablerade behandlingar verkar jämfört med nya behandlingar, exempelvis ketamin.

Ett annat exempel är studier på markörer som kan förutsäga hur väl patienter kommer att svara på en viss behandling mot depression. Här pågår bland annat forskning på SSRI-behandling mot depression.