Försök med psilocybin mot depression

Kan den narkotikaklassade substansen psilocybin hjälpa mot depression? Det ska Johan Lundberg, forskargruppledare vid Centrum för psykiatriforskning och sektionschef på Norra Stockholms psykiatri. Tidigare studier från bland annat Storbritannien har visat att substansen tillsammans med terapi kan ha god effekt för patienter med depression.

I studien, som kallas PSIPET, jämförs effekten av en dos syntetiskt tillverkat psilocybin tillsammans med psykologiskt stöd, med effekten av en dos av en aktiv placebosubstans tillsammans med psykologiskt stöd. För att utvärdera effekten av behandlingen undersöks deltagarna före, under och efter behandlingen med hjälp av psykiatrisk bedömning, skattningsformulär, magnetkamera, provtagning av blod- och ryggmärgsvätska och positronemissionstomografi (PET). Forskningshuvudman är Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Studien innefattar tolv besök och sexton webbkontakter under ett år. Intaget av psilocybin respektive placebo sker under övervakning av legitimerade psykologer enligt en särskild manual. Vilken typ av behandling deltagarna lottats till hålls hemligt för deltagarna och studiepersonalen fram till studiens avslut. De första behandlingarna sker under november 2020. Studiens resultat sammanställs sedan och publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Läs mer om studien.

Se inslaget på SVT Nyheter den 14 november 2020.

Hör en intervju med Johan Lundberg, som leder studien, i Studio ett, från den 9 september 2021.

Senast ändrad 2024-01-02