Vård vid psykisk ohälsa under pandemin

Även under pågående pandemi finns hjälp för den som mår dåligt psykiskt. Kontakta 1177 för vägledning, eller 112 om det är akut.

Det finns ett stort utbud av fysiska och digitala besök inom psykiatrin.